Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.alurad.cz/www/system/database/mysql.php on line 6
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/www.alurad.cz/www/system/database/mysql.php:6) in /www/doc/www.alurad.cz/www/system/library/session.php on line 11Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/www.alurad.cz/www/system/database/mysql.php:6) in /www/doc/www.alurad.cz/www/system/library/session.php on line 11Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.alurad.cz/www/system/database/mysql.php:6) in /www/doc/www.alurad.cz/www/index.php on line 175Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.alurad.cz/www/system/database/mysql.php:6) in /www/doc/www.alurad.cz/www/system/library/currency.php on line 45 Dodací podmínky

Dodací podmínky

 

Obchodní a platební podmínky

I. Rozsah platnosti

 

1.  Tyto dodací podmínky (dále jen DPP) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen KS), uzavřené mezi ing. Vladimírem Sauerem - Obchodní společností-SP Týniště nad Orlicí a kupujícím podle § 409 a násl. Obchodního zákoníku.

2. Odchylky od DPP mají platnost jen tehdy, pokud jsou v kupní smlouvě výslovně sjednány.

 

II. Vznik smlouvy

 

1. Kupní smlouvu, předloženou prodávajícím, potvrdí kupující ve lhůtě v KS uvedené. Není-li prodávajícím lhůta stanovena, ve lhůtě okolnostem přiměřené a to způsobem, ze kterého lze souhlas nepochybně odvodit.

2. Provedení jakýchkoli změn v KS předložené kupujícím nezakládá vznik KS. V takovém případě se jedná o návrch na uzavření KS předložený kupujícím prodávajícímu a smlouva vznikne až dnem dojití souhlasného vyjádření prodávajícího.

 

III. Forma a náležitosti smlouvy

 

1. KS má vždy písemnou formu.

2. KS vzniká způsobem uvedeným shora v čl. II, dojde-li alespoň k dohodě o předmětu dodávky.

3. Není-li dohody o čase plnění je prodávající oprávněn plnit kdykoliv.

4. Není-li dohody o ceně ani dohody o způsobu jejího určení, je prodávající oprávněn účtovat a kupující povinen zaplatit cenu, za kterou se dodané nebo srovnané zboží prodávalo v době, kdy došlo k uzavření KS.

 

IV. Cena 

 

1. V kupní ceně prodávajícího není zahrnuto DPH, která je účtována samostatně.

 

V. Dodací podmínky

 

1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí že ke splnění a vzniku práva účtovat kupní cenu dochází dnem, kdy bylo zboží předáno prvnímu dopravci.

 

4. Dodání zboží je podmíněno zaplacením předchozí dodávky.

 

5. Doprava se realizuje podle ujednání v KS. .........

 

VI. Odpovědnost za vady

 

1. Kupující má nárok reklamovat dodávku z titulu vad na základě přejímky, kterou musí provést neprodleně, nejpozději však do 10 dnů po dodání zboží. Po této době má nárok předložit reklamaci pouze zboží, které vykazuje skryté vady, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží.

 

VII. Platební podmínky

 

2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu v hotovosti, případně na účet prodávajícího, ve lhůtě dle platebních podmínek uvedených v KS. Zboží zůstává až do úplného uhrazení fakturované částky majetkem prodávajícího, vyjma zboží, které kupující objednal dle specifických a individuelních požadavků na jakost.

 

 

 

 

 
  •  

 

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
KOVO Karásek © 2024